Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > OPA2002/1 Interpretasjon - formidling av opplevelser

Interpretasjon - formidling av opplevelser
Back Tilbake
Kode
OPA2002/1
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Thor Flognfeldt jr.
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hvilke inntrykk vi mottar i møte med ulike opplevelsesprodukter, vil være avgjørende for opplevelsen der og da, og for erfaringene vi sitter igjen med. Inntrykkene bestemmes både ut fra natur-, kunnskaps- og miljømessige forutsetninger, men også ut fra hvordan tilbudene utformes og tilrettelegges. Hvordan tilbudene formidles, bruk av formidlingsteknikker, tilgjengeliggjøring, samt kundenes respons på formidlingen er viktig. Sentralt i emnet vil bli følgende punkter:

 • Hvordan fagfeltet «Interpretasjon/formidling til de reisende» er utviklet de siste årene
 • Hvordan systematikk for ulike formidlingstiltak kan utvikles
 • Hvordan slik systematikk kan bygges opp på ulike måter, med ulike midler og overfor
 • ulike grupper av besøkende
 • Hvilke krav det bør kunne settes til formidlingen, tilretteleggingen og til formidlerne
 • Markedsprosesser og tilreisendes bruk av ulike informasjonsmedier
 • Hvordan formidling kan legges inn i en strategisk utviklingsprosess som også legger på markedene
 • Story telling
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, ekskursjoner, samlinger, veiledning.

Etter-og videreutdanningstilbud
Dette emnet er også tilrettelagt som et etter-og videreutdanningstilbud for de som allerede jobber i reiselivet. Emnet er lagt med studiesamlinger slik at det kan kombineres med jobb eller andre studier. Alle samlingene arrangeres her på Høgskolen i Lillehammer.

Datoer for samlingene:

 • 24-25. august
 • 15-16. september
 • 19-20. oktober
 • 15-16. november

Eksamen 9. desember

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Emnet er i utgangspunktet ikke valgbart for andre studier ved HiL, men vil bli tilbudt som et videreutdanningstilbud
Eksamensform

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L