Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > OPA2003/1 Digital opplevelsesproduksjon

Digital opplevelsesproduksjon
Back Tilbake
Kode
OPA2003/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Leiv Igor Devold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene grunnleggende ferdigheter i hvordan digitale medier kan benyttes, både i markedsføringsarbeidet og i produksjonen av opplevelser, slik at de kan fungere som kvalifiserte bestillere av ulike digitale løsninger. Ved å gi studentene praktisk øvelse først og fremst i videoproduksjon og nettdesign, vil de få konkret innsikt i de produksjonsprosesser og tankemåter, som ligger til grunn for ulike løsninger. Utover dette skal studentene være i stand til å gjennomføre analyser med fokus på brukervennlighet, kunne foreta estetiske valg i utforming av konvergente medieprodukter og kunne forholde seg til de etiske og juridiske sidene ved slike produksjoner.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene:

  • kunne betjene videoopptaksutstyr og enkel redigeringsprogram for lyd og bilde
  • kunne utforme enkle grafiske framstillinger for internett
  • ha grunnleggende innsikt i hvordan digitale medieprodukter inngår i ulike typer
  • opplevelseskonsepter og kunne analysere konkrete løsninger
  • kunne planlegge og spesifisere flermediale produksjoner
  • ha grunnleggende kunnskap om de juridiske sidene knyttet til offentlig bruk av lyd og bilder
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, praktisk arbeid i medialab. og veiledning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

To produksjoner.

Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen, i gruppe.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L