Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > 2SOINNFØ/1 Innføring i sosiologi

Innføring i sosiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SOINNFØ/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
110
Emneansvarlig
Roar Høstaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en innføring i sosiologisk tenkemåte, i hva som defineres som sosiologiske problemer og hvordan samfunnets sentrale institusjoner analyseres ut fra en sosiologisk synsvinkel og en sosiologisk forståelse av samspillet mellom individ og samfunn. Det gis en innføring i noen av de viktigste tanke- og skoleretningene i sosiologien.

Noen sentrale tema for emnet er sosialisering, handling og forklaringer av sosial atferd, avvik og sosial kontroll, grupper og gruppeprosesser, sosiale nettverk og sosial ulikhet, sosial endring og stabilitet.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale institusjoner i samfunnet, og oppøve evnen til ”sosiologiske fantasi” gjennom å se sammenhengene mellom sosial struktur, individualisering og historiske prosesser. De lærer å analysere samfunnsprosesser på ulike nivåer i koblingen mellom, kultur, struktur, samhandling og sosiale fellesskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Det forutsettes aktivt studentarbeid med fastsatt pensum, og arbeid med oppgaver individuelt og grupper. Undervisning gjennom forelesninger, seminarer og veiledning.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Årstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker innføring i sosiologi som del av bachelorgrad.
Arbeidskrav

Godkjent deltakelse og rapport fra et gruppearbeid og et godkjent individuelt essay.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L