Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > 2SPESP/? Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1

Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SPESP/?
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Læringsmål

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i:

  • Prosesser for inkludering og marginalisering
  • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
  • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger
  • Juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid og seminar.

Forkunnskaper

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk (årsstudium i pedagogikk), lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende, evt. godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Ba pedagogikk


Arbeidskrav

En godkjent gruppeoppgave

 

To ukers observasjonspraksis. Med bakgrunn i praksis skal studenten delta på et praksisseminar.

Eksamensform

Emnet avsluttes med 1 ukes hjemmeeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L