Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > OLA2003 Arbeidsrett

Arbeidsrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA2003
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
Januar - mars
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal gi innsikt i rettsregler som er gjeldende i arbeidsforhold, og en oversikt over statsforfatningen og samfunnsinstitusjoner av betydning i arbeidslivet og partsforholdene i arbeidslivet.

Sentrale tema vil være:

Arbeidsrett som juridisk disiplin, innføring i rettskildelære og juridisk metode, skillet mellom private og offentlige arbeidsforhold, ansettelse, likebehandling i arbeidslivet, rettigheter og plikter i et løpende arbeidsforhold, medbestemmelse i arbeidslivet, arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv, opphør av arbeidsforhold, omstilling og endringer i et dynamisk arbeidsliv, partsforholdene i det organiserte arbeidslivet, grunnleggende emner innen statsforfatningsretten, tariffavtaler og hovedprinsipper i kollektiv arbeidsrett, tarifforhandlinger og lønnsdannelse.

Emnet er under rivisjon og det kan bli endringer i emnebeskrivelsen før gjennomføring.

Læringsmål

Studentene skal:

  • tilegne seg kunnskap om innsikt i rettsreglene som gjelder i arbeidsforhold
  • tilegne seg oversikt over statsforfatningen og samfunnsinstitusjoner av betydning i arbeidslivet og partsforholdene i arbeidslivet
  • oppøve ferdigheter i å framstille og anvende arbeidsrettslige regler, herunder grunnleggende kunnskap til juridisk metode.
  • oppøve forståelse for samspillet mellom aktørene i arbeidslivet og for lønnsdannelsen
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer, selvstudium og oppgaveskriving.

Forkunnskaper

Førsteår Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse,

Emne er valgbart for
Emnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse, og BØA profil har fortrinnsrett ved opptak.
Arbeidskrav

Angis i undervisningsplanen

Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over 6 timer

Ved eksamen kan tas med trykte, offisielle utgivelser av lover og forskrifter, samt Hovedavtalen LO – NHO.

Anbefales: Norges Lover 1687 – 2008, studentutgave, Gyldendal Akademisk, 3570 sider

Erstatter
Arbeidsrett og det kollektive arbeidslivet
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L