Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > OLA2006 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse

Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA2006
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven i organisasjon og ledelse gir studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema / en selvvalgt problemstilling innen organisasjons- og ledelsefagene. Studentene kan skrive i grupper på to, eller individuelt. Det blir gitt veiledning på bacheloroppgaven.

Læringsmål

Studenten skal blant annet vite hvordan en går frem for å kunne gjennomføre en forskningspreget undersøkelse, innen fagområdet organisasjon og ledelse.

Dette innebærer:

  • utforming av problemstilling og avgrensning
  • utforming av forskningsdesign
  • kvalitative og kvantitative metoder
  • bruk av datakilder og bearbeiding av data
  • utvikle spørreskjema og intervjuguide
  • analyse og tolkning av data
  • presentasjon og formidling av resultater, funn
  • etiske og juridiske aspekter ved samfunnsforskning
Undervisnings- og læringsmetode

Individuell veiledning knyttet til hver oppgave. Gruppeveiledning

Forkunnskaper

Fem semestre på BOL eller tilsvarende, eller BØA,

Forbeholdt BOL studenter og BØA,


Arbeidskrav

3 arbeidskrav

Eksamensform

Innlevering av prosjektoppgave og muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L