Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > IDR1003/1 Idrettsaktiviteter

Idrettsaktiviteter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
august - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Geir Vegge og Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det vil bli gitt ulike kurs med innføring i 5 idretter; basistrening, ballspill, skileik og langrenn, samt en valgfri idrett. Basistrening utgjør 30 undervisningstimer, de resterende kursene er på 20 undervisningstimer hver. Studentene velger det siste kurset ut i fra et utvalg aktiviteter, som for eksempel telemark, alpint el. Valgaktivitetene vil kunne variere fra år til år. Det stilles et minimumskrav på 20 studenter for at kurs i den valgbare idretten skal gjennomføres.

Innføringene i de ulike idrettsaktivitetene vil vise studentene forskjellige tilnærmingsmåter for tilrettelegging/innlæring av idretter og aktiviteter for ulike målgrupper. Fotball er gjennomgående tema i ballspill. Skileik vektlegger lek og oppgavebasert læringsklima som en introduksjon til vinteraktivitet. I langrenn vil vi blant annet lære om tilrettelegging for syns- og bevegelseshemmede. Basistrening vil knyttes opp mot og ses i sammenheng med emnet Idrettsfysiologi og treningslære (trenings- og bevegelseslære).

I emnet inngår en obligatorisk tur med fokus på teambygging og samarbeid. Denne turen er i starten av høstsemesteret.

Emnet har undervisning gjennom hele studieåret, med hovedtyngden i periodene august-september og januar-juni.

Læringsmål

Formålet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om grunnleggende bevegelsesmønstre knyttet til de ulike idrettsaktivitetene. Videre skal studentene oppnå forståelse for virkningene av trening og fysisk aktivitet. De skal kunne tilrettelegge for aktivitet for ulike målgrupper. Det er obligatorisk studentinstruksjon. Denne er valgbar for ballaktivitet, basistrening og langrenn. Alle studenter skal ha 4 timer praksis i skileik.

Undervisnings- og læringsmetode

Studentene vil få instruksjon i de ulike idretter, og skal selv gi instruksjon for ulike målgrupper i løpet av studieåret.

Idrettsaktivitetene vil bli gjennomført i blokker, for å gjøre det mest mulig fleksibelt for studentene.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrett


Arbeidskrav

Det er krav om 80% oppmøte til alle kursene. Oppmøte betegnes som aktiv deltagelse. Ved skader/sykdom er deltagelse med observasjon dekkende. Studenter med toppidrettstatus må dokumentere fravær. Dokumentert fravær inntil 4 timer utover 80% av oppmøte gis som repetisjonstimer i etterkant av kursene til toppidrettsstudenter.

Eksamensform

Mappevurdering med tre elementer som godkjennes underveis

  • Ballrapport: Innlevering og godkjenning i høstsemesteret.
  • Skileik- / langrennsrapport: Innlevering og godkjenning i april
  • Basisrapport: Innlevering og godkjenning i mai
  • Individuell innlevering av mappe med alle tre rapporter i juni, men endelig sensur.

 

Endelig innlevering i mappe (eksamen) betinger at de tre oppgavene / rapportene er bestått. De tre ulike rapportene er gruppearbeid, men gruppene kan variere fra oppgave til oppgave. Den endelige innleveringen er individuell.

Det er obligatorisk veiledning med innleveringsfrist til veiledning minimum 2 uker før endelig innleveringsfrist.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L