Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > IDR1010 Idrettsbiologi

Idrettsbiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1010
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
aug - des
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Håvard Nygaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon relatert til bevegelse og idrett samt fysisk aktivitet og helse.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om idrettsbiologi. Kurset skal videre danne et grunnlag for emnet ”trenings- og bevegelseslære”, samt eventuelt kommende emner i en bachelorgrad.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger. Oppgaver. Gruppearbeid. Det legges opp til fleksibel undervisning med bruk av nettbasert læringsmiljø

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper utover generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse - emne på innføringsnivå på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrett


Arbeidskrav

Inntil flere arbeidskarv i tilknytning til arbeid i kollokviegrupper

Eksamensform

6-timers dagseksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
Idrett, sport og rekreasjon Idrettsfysiologi og treningslære (overtar sammen med trenings- og bevegelseslære)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L