Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > IDR1005 Aktivitetsledelse med praksis

Aktivitetsledelse med praksis
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1005
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal forberede studentene til praktisk arbeid på fagfeltet. Det vil være fokus på prinsipper for formidling av kunnskap. Det legges videre vekt på at studentene får et bevisst forhold til egne pedagogiske ferdigheter i rollen som trener/leder/instruktør. En viktig del av læringen vil være å møte ulike målgrupper på en etisk god måte.

Læringsmål
  • Studentene skal kunne tilpasse og lede fysisk aktivitet for ulike målgrupper
  • Studentene skal få innsyn og erfaring med praksisfeltet
  • Studentene skal utvikle pedagogisk bevissthet om egen trener- og lederrolle
  • Studentene skal ha kjennskap til praksisplassens virksomhet og hvilke målgrupper den retter seg mot
  • Studentene skal tilegne seg kunnskap om etikk i møte med ulike målgrupper
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaver, gruppearbeid, veiledning

Krav om minst 80 % oppmøte i de undervisningstimer som defineres som obligatoriske.

Forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper utover at 1. og 2 semester eller tilsvarende må være bestått

Emne er obligatorisk for

Ba Idrett


Arbeidskrav

Praksis tilsvarende 80 arbeidstimer på en institusjon, i idrettslag, i en toppidrettsklubb, i testlaboratorium eller i skolen.

Eksamensform

Praksisrapport

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L