Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > PED3009/1 Didaktikk

Didaktikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3009/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Yngve Nordkvelle
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Didaktikk er den delen av pedagogikken som er handlingsorientert, med vekt på planlegging, gjennomføring, analyse og refleksjon. Emnet vil inneholde kunnskap om hvordan didaktiske analyser skal gå forut for endringsarbeid i undervisning og undervisningsorganisasjoner

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg innsikt i didaktikken som det grunnleggende verktøyet i planlegging av undervisning, - forstå hvordan didaktiske analyser kan eller bør styre refleksjoner og valg som gjøres i forhold til utforming av undervisnings- og læringsmiljø og kunne analysere sentrale verktøy og metoder for pedagogisk endringsarbeid. Emnet vil kreve at studentene får kjenne til forskning innen utvikling av undervisning og undervisningsorganisasjoner generelt og især tilegne seg forståelse av medienes betydning i det moderne, hyperkomplekse samfunn (mediesystemer, informasjonssystemer og innen diverse organisasjoner). Videre skal studentene kunne beskrive, analysere og gi reflekterte vurderinger av pedagogiske spørsmål i konkrete pedagogiske sammenhenger og kunne søke løsninger på problemer som har med bruken av IKT i utdanning, undervisning, oppdragelse og sosialisering å gjøre.

Undervisnings- og læringsmetode

I tillegg til undervisning i de overordnede teoriene gjennom forelesninger, vil det bli laget seminarer og workshops, der studentene arbeider kritisk med case og empiriske innsamlinger. Studiet vil benytte elektroniske samarbeidsformer og fora for framlegging og disuksjon. I seminarene vil det bli organisert framføringer av studenters arbeid.

Emne er obligatorisk for

Master i pedagogikk


Eksamensform

Essay/ oppgave. Innleveres ved avslutning av emnet.

Erstatter
emnet Didaktikk og teknologi
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L