Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > PED3012/1 Masteroppgave i pedagogikk

Masteroppgave i pedagogikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3012/1
Studiepoeng
60
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Studieleder Yvonne Fritze
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med masteroppgaven i studiet utgjør 60 studiepoeng. Oppgaven skal beskrive og analysere pedagogiske forhold gjennom en teoretisk eller empirisk undersøkelse. Den representerer et omfattende og selvstendig arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Masteroppgaven kan bestå i en studie av teori og/eller bygge på et empirisk materiale. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor det pedagogikkens fagområde. I de obligatoriske emnene i studiet er det mulig å utvikle tekster som understøtter studentenes temavalg for masteroppgaven.
Individuelle masteroppgaver bør være fra 80-120 sider. Studenter kan også samarbeide om oppgaven. Dette innebærer i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt. Opplegget for masteroppgaven presenteres i en prosjektplan som godkjennes av studieleder for masterstudiet, og som danner grunnlag for oppnevning av veileder. Dette skjer vanligvis i løpet av andre semester, men det er anledning til å levere inn prosjektplanen for godkjenning allerede i første semester.

Emne er obligatorisk for

Masterstudenter i pedagogikk


Eksamensform

Masteroppgaven innleveres og vurderes ved avslutningen av studiet. Oppgaven vurderes av et sensorat på 2-3 personer der ekstern sensor inngår. Det gis bokstavkarakter på oppgaven. En avsluttende muntlig eksamen, knyttet til masteroppgaven og pensum, nyttes til justering av karakteren på masteroppgaven. Karakteren på masteroppgaven (avsluttende eksamen) oppgis separat på vitnemålet.

Erstatter
Erstatter tidligere masteroppgave i ped på 45 sp.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L