Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > FIF3011/1 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Master i Film og fjernsyn)

Vitenskapsteori og forskningsmetode (Master i Film og fjernsyn)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3011/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal forberede studentene i det videre arbeidet på master og med masteroppgaven. Emnet er delt i tre bolker: vitenskapsfilosofi, metode, og utvikling av prosjektbeskrivelse. Vitenskapsfilosofi og metode er tenkt komplementære og supplerende i forhold til utvikling av prosjektbeskrivelse, men de skal også kunne gi studentene nødvendig faglig tyngde til arbeide med mastergraden.

Læringsmål

Vitenskapsfilosofi skal gi studentene innsikt i teoretiske grunnlagsproblemer relevant for film- og fjernsynsvitenskap. Fortolkningsprinsipper, verkets status, estetiske egenskaper kan være noen aktuelle områder å gå inn på.

Metode skal gi studentene innsikt i sentrale metodeaspekter ved film- og fjernsynsvitenskap, og en relevant innføring i aktuell diskusjon omkring metode. Metodedelen skal forberede og bevisstgjøre studentene i arbeidet med egne oppgaver, i tillegg til kritisk vurdering av andres arbeid.

Utviklingen av prosjektbeskrivelse skal forberede studenten på arbeidet med egen masteroppgave. Definering og avgrensning av tema, formulering av problemstilling, og relevant valg av metode er formelle krav til prosjektbeskrivelsen.

Undervisnings- og læringsmetode

Forlesninger, seminarer, gjesteforlesninger

Forkunnskaper

Som for Masterstudiet

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap


Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse

Eksamensform

Semesteroppgave (teller 60 prosent av sluttkarakteren) og skriftlig eksamen (teller 40 prosent av sluttkarakteren)

Erstatter
Master i Film og fjernsynsvitenskap arrangerer eget emne i Vitenskapsteori og metode. PED3001 utgår for disse studentene
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L