Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > INN3006/2 Ledelsesteorier

Ledelsesteorier
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INN3006/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Prof. Jon Aarum Andersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Undervisningen vil organiseres rundt fem områder: (1) offentlige kontra privat virksomhet – ledelse av offentlig virksomhet, (2) oversikt over ledelsesfaget, (3) personlighetsteorier (ledelse som personlighet), (4) instrumentelle teorier (ledelse som atferd) og (5) ledelse, endring og effektivitet i offentlig sektor.

Læringsmål

Formålet med emnet er å gi studentene forståelse for ulike ledelsesteorier og forutsetninger for utøvelse av lederrollen i en tid preget av store endringer og omstillinger i den offentlige sektor. Emnet skal gi studentene kunnskap om og innsikt i klassiske, etablerte og nyere ledelsesteorier gjennom primært å studere originaltekster. Teorienes forskjellige utgangspunkter betones samt deres metodiske basis og empiriske belegg. Det legges vekt på metodene i ledelsesforskningen. Studentene skal også få et helhetsbilde av ledelsesteorien som en del av organisasjonsteorien. Forskjeller og likheter mellom offentlige og private organisasjoner danner grunnlag for innsikt i det spesielle ved ledelse og styring av offentlige virksomheter.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det stilles krav til aktiv deltakelse fra studentens side.

Forkunnskaper

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng i offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse, statsvitenskap og planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag. og som ønsker en fordypning i studier av moderne forvaltning.

Emne er valgbart for
Master i Public Administration, Master i innovasjon og næringsutvikling
Arbeidskrav

I løpet av semesteret skal 2 teoretiske arbeider (arbeidskrav) leveres inn og godkjennes. Den første besvarelsen kan leveres gruppevis. Den andre skal gjøres individuelt. Kun de studenter som har fått godkjent begge arbeidskravene, kan framstille seg til avsluttende eksamen.

Eksamensform

Skriftlig, 6 timers individuell skoleeksamen som teller 100 % av karakteren.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L