Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > PED3010/1 Pedagogisk historie

Pedagogisk historie
Back Tilbake
Kode
PED3010/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Harald Thuen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg pedagogisk historie. Søkelyset kan rettes mot forskjellige emner som pedagogikkens idé- og vitenskapshistorie (teorihistorie), institusjons- og utdanningshistorie eller barndommens historie. De historiske perspektivene skal gi innsikt i fagets tradisjoner og praksisformer under forskjellige synsvinkler. I et ”ovenfra-perspektiv” kan fagets teorier og ideologier studeres, mens man i et ”nedenfra-perspektiv” retter søkelyset mot omsetting av teorier og modeller i fagets praksisfelt. En tredje synsvinkel kan være ”innenfra-perspektivet”, der kollektive holdningsoppfatninger og mentalitetsforskyvninger i kullturen står i fokus. Aktuelle problemstillinger kan være: Hvilke internasjonale, idéhistoriske linjer ligger til grunn for faget? Hvordan har pedagogikk som vitenskap blitt etablert og tatt form i Norge? Hvordan kan skolens reform- og læreplanutvikling forklares? Hvordan har skolens som institusjon utviklet seg, sosialt, kulturelt og samfunnsøkonomisk? Hvordan har synet og forståelsen av barnet endret seg? Hvordan har oppdragelsesidealene endret seg gjennom ulike epoker? Hvilken betydning har familien i forhold til andre oppvekstarenaer hatt gjennom barndommens historie?

Læringsmål

Pedagogisk historie skal gi innsikt i fagets teori-, institusjons- og praksishistorie. Emnet gir studentene anledning til fordypning i fagets tradisjoner knyttet til oppdragelse, utdanning, danning og omsorg. Emnet henter innsikt fra pedagogisk idéhistorie, institusjonshistorie og barndommens historie. Studiearbeidet gir anledning til å studere fagets identitet og historiske linjer, og det et skal gi studentene øvelse å anvende historisk innsikt i analysere pedagogiske emner og problemstillinger. Målet er at studentene tilegner seg:

  • kunnskap om pedagogikkens idéhistorie
  • innsikt i pedagogisk institusjoners reformutvikling
  • innsikt i endringsprosesser i det pedagogiske praksisfelt
  • innsikt endringsprosesser knyttet til barns historie
  • øvelse i historisk analytisk anvendt på pedagogiske emner
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgave og veiledning.

Emne er obligatorisk for

Master i ped


Eksamensform

Essay/ oppgave. Innleveres ved avslutning av emnet.

Erstatter
Emnet bygger på deler av tidligere emne i MA-PED: Pedagogikkens historie og grunnbegreper (som nå utgår)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L