Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd.

Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd.
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Februar - mai
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Pål Mjørlund, Fylkesarkivet i Oppland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arkiv- og informasjonsforvaltning er et videreutdanningstilbud rettet mot offentlig sektor og privat virksomhet. Studietilbudet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er på tilsammen 60 sp fordelt på 5 emner. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Fylkesarkivet i Oppland og Arkivverket v/Statsarkivet i Hamar. (Mer om studieprogrammet på 60 studiepoeng her...)

Emne 3 Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd, 15 sp
Bruken av foto, film, video og lyd i den hensikt å dokumentere saksbehandling, er i henhold til offentlig regelverk definert som arkivmateriale og faller inn under gjeldende lover og regler mht. krav til håndtering og bevaring.
Innen offentlig forvaltning og i privatarkiver knyttet til museene inngår også store samlinger av tradisjonelt fotomateriale. Det finnes også samlinger av musikk og andre former for lydopptak som er lagret på magnetbånd. Krav til bevaring gjør at det haster med å få dette materialet digitalisert.

Emnet vil omhandle digitalisering av foto, lyd, film og video og omfatter planlegging og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Fokus rettes mot
digitaliseringsstandarder, fargehåndtering, verktøy og metodikk.
Emnet gir videre en innføring i håndtering, bevaring og formidling av audiovisuelt arkivmateriale. Dette inkluderer temaer som lovverk, mediebevaring, praktisk og teoretisk kunnskap om digitalisering av ulike medier, digital bevaring og formidling.
Gjenfinning av materiell er også viktig. Emnet skal gi en innføring i forskjellige former for metadata og registreringsverktøy samt arkiverings- og formidlingsverktøy.

OPPTAK TIL EMNE 3 SKJER GJENNOM LOKALT OPPTAK

Læringsmål

Studenten skal etter gjennomført studium:

  • Ha gode kunnskaper om hva som kan digitaliseres og offentliggjøres.
  • Ha gode kunnskaper om forskjellige medieformater og avspillings/visningsenheter.
  • Være i stand til å identifisere og bevare forskjellig utfordrende materiale som for eksempel nitratfilm.
  • Kunne redegjøre for lover og forskrifter, spesielt lov om opphavsrett til åndsverk
  • Være i stand til å utarbeide en verneplan for et materiale eller en samling, som bl.a. skal innholde begrunnelse for vern, aktuelle tiltak samt en formidlingsplan.
  • Være i stand til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter av høy standard.
  • Ha gode kunnskaper om rettighets- og bruksproblematikk i forhold til audiovisuelle medier.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, gruppearbeid og løsning av case – individuelt og/eller i team.

Emne 3 Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd, 15 sp
har oppstart i februar 2011.
Samling 1: 3. og 4. februar 2011 innlevering arbeidskrav: 28. februar
Samling 2: 17. og 18. mars 2011 innlevering arbeidskrav 11. april
Samling 3: 5. og 6. mai 2011
3 ukers hjemmeeksamen: 9. til 31. mai 2011

Pris: kr. 15.000 I tillegg kommer semesteravgiften til Høgskolen i Lillehammer, samt utgifter til pensumlitteratur.

Forkunnskaper

Emnet bygger på emne 1 og 2 i Arkiv og informasjonsforvaltning, men opptakskravet er generell studiekompetanse

Emne er obligatorisk for

Studiet i Arkiv- og informasjonsforvaltning


Arbeidskrav

Skriftlig individuell eller gruppearbeid

Arbeidskravet vil være dannelse av en arkivplan (verneplan) med beskrivelse og status av nåsituasjonen med utgangspunkt i egen arbeidsplass

Eksamensform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 3 uker

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L