Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Arkiv- og informasjonssikkerhet, Emne 4

Arkiv- og informasjonssikkerhet, Emne 4
Back Tilbake
Studiepoeng
7
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Tore Larsen Orderløkken
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Se den utrolige historien om Jan Fredrik Karlsen som ble frastjålet sin identitet.

Emne Arkiv- og informasjonssikkerhet utgjør emne 4 i studiet Arkiv og informasjonsforvaltning (totalt 60 studiepoeng)

1. samling: 12-13. februar 2009

2. samling: 16-17. april 2009

Pris: Studieavgift kr 9.800,- I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift på ca kr 600 pr semester til studentsamskipnaden i Oppland samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.

Denne modulen tar for seg innføring til informasjonssikkerhet med vekt på sikring av informasjon i elektroniske arkiv.

Temaer i modulen:

· Innføring i informasjonssikkerhet

· Viktige begreper og definisjoner

· Sikkerhetsledelse og risikostyring

· Identifisering, autentisering, autorisering og tilgangskontroll

· Sikkerhetsmodeller

· Sikkerhetstiltak

· Relevante lover innen informasjonssikkerhet. Herunder:

    • Personopplysningsloven
    • Sikkerhetsloven
    • Beskyttelsesinstruksen
    • Elektronisk samhandling med forvaltningen
    • Digitale sertifikater og PKI
Læringsmål

Studentene skal etter gjennomgått emne kunne:

· Gjøre rede for de grunnleggende begreper og definisjoner innen nformasjonssikkerhet

· Ha kjennskap til relevante trusler og viktige sikkerhetstiltak

· Ha kjennskap til prinsipper for tilgangsrettigheter

· Ha kjenneskap til sikkerhetsledelse og risikostyring

· Gjøre rede for bruken og sikkerheten i elektronisk signatur

· Ha kjennskap til oppbygging og bruk av sertifikater og PKI

· Ha kjennskap til relevante lover som gir føringer for informasjonssikkerheten.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, løsning av case – individuelt eller i team.

Studentene oppfordres til å finne og bruke eksempler fra sin egen arbeidsplass.

Forkunnskaper

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Modulen bygger på emnene 1, 2 og 3 i studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning, Ved ledige plasser kan studenter med tilsvarende realkompetanse starte direkte med modulen.


Arbeidskrav

Arbeidskrav gjennom skriftlig gruppearbeid/ individuelle øvingsoppgaver som gjøres mellom samlingene

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over 3 uker. Maks 15 sider

Eksamensavvikling: 4-25. mai 2009

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L