Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > ØKA1012/1 Finansregnskap 1

Finansregnskap 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1012/1
Studiepoeng
0
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Eirik Holm og Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Krav til regnskapet
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Regnskapets oppbygging, kontoplan
 • Registrering
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Avskrivninger, periodiseringer
 • Verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler
 • Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Avslutning av regnskapet
 • Presentasjon av resultat og balanse
 • Enkel nøkkeltallsanalyse
Læringsmål

Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Videre skal det gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, og foreta enkle regnskapsanalyser.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger under veiledning

Emne er obligatorisk for

BØA


Arbeidskrav

Skriftlig(e) innlevering(er).

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart.

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Kalkulator tillatt

Erstatter
ØKA1004 Finansregnskap med analyse, 10 sp
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L