Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
Back Tilbake
Kode
ØKA1016/1
Studiepoeng
0
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
BØA
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske prinsipper, modeller og problemstillinger knyttet til bedriftens kortsiktige beslutninger og tilpassing i markedet. Viktige tema er;

  • Kostnadsteori
  • Markedsteori: ulike markedsformer
  • Bidragsmodellen
  • Kalkulasjon
  • Økonomiske beslutninger - lønnsomhet og risiko
  • Lønnsomhetsanalyser og vurderinger
Læringsmål

Emnet skal gi den første innsikt i bedriftsøkonomisk teori og anvendelse.

Det legges vekt på forståelse av bedriftsøkonomiske begreper, sentrale problemstillinger og modeller i bedriftsøkonomi. Emnet gir et grunnlag for videre studier i bedriftsøkonomi - både mot anvendelse og fordyping.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Øvinger

Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA


Arbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart

Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L