Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > FFV1001 Foto-sosiologi

Foto-sosiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FFV1001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Jan-mars 2010
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
36
Emneansvarlig
Tine Blom
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Vedlegg
application/pdf fotososiologi flyer v2010.pdf 1,04 MB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Foto-sosiologi gir en innføring i kritiske perspektiver på fotografi. Det anvendes klassiske tekster og utvalgte samfunnsvitenskapelige teorier.

Problemstillingene er knyttet til estetiske, politiske og moralske implikasjoner av fotografi; forholdet mellom visuell sosiologi og fotografi som kunstform; om forholdet mellom fotograf, subjekt og betrakter; og fotografi som metode til å undersøke den sosiale virkeligheten.

Eksempler på problemstillinger er særtrekk ved fotografiet sammenliknet med andre visuelle uttrykksformer; hvordan fotografiet fremstiller den sosiale virkeligheten og hva som fremstilles; hvordan forholdet mellom fotograf og subjekt kommer til uttrykk, og hvordan tolkning av bildet påvirkes så vel av fremstillingsformen som av vår sosiale og kulturelle kontekst. Videre drøftes forholdet mellom fotografi og tekst.
Emnet er dels praktisk ved at studentene skal skape en visuell fremstilling av et sosialt miljø med fotografi og tekst. Det gis innføring i billedbehandling i Photoshop.

Læringsmål

Studentene skal kjenne til klassiske posisjoner og perspektiver innen internasjonal debatt om fotografi, og utvikle et reflektert forhold til måten fotografier fremstiller samfunnet. De skal tilegne seg ferdigheter til å skape en visuell fremstilling av et sosialt miljø, og oppøve evnen til å formidle temaer i samspill av fotografi og tekst.

Undervisnings- og læringsmetode
  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Medie-laboratorium

Vi gjør oppmerksom på at studentene må disponere eget kamera.

Forkunnskaper

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Emne er valgbart for
Ba Film og fjernsynsvitenskap
Arbeidskrav

1 arbeidskrav: presentasjon av eget fotoprosjekt på seminar

Eksamensform
  • Et fotografisk arbeid på 5-8 fotografier sammen med 2 siders rapport om intensjon og arbeidsprosess.
  • Et skriftlig arbeid på 8-9 sider (ca. 3000 ord).

Hver av de to delene teller 50% av karakteren. Det gis en samlet karakter.

Hjelpemidler til eksamen: Bearbeiding av egne bilder i Photoshop

Erstatter
Web-design
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L