Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > KPL1004/1 Kultur og organisering

Kultur og organisering
Back Tilbake
Kode
KPL1004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Kultur og organisering består av tre separate kurs samt praktisk prosjektarbeid:

 • Kulturteori og -analyse
 • Organisasjonsteori med særlig vekt på kulturfeltet.
 • Økonomi/regnskap/budsjett
 • Praktisk prosjektarbeid i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv
Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg:

 • oversikt over viktige kulturteoretiske retninger i historisk og nåtidig perspektiv
 • forståelse av og evne til å bruke viktige begreper, modeller og temaer i kulturteori og -analyse
 • ferdigheter i å analysere kultur- og samfunnsfenomener i lys av kulturteori og presentere tankerekker om dette i et forum
 • innsikt i organisasjonsteori, hva organisasjoner er, hva de gjør, hva slags prosesser som løper gjennom dem, hvordan de ledes og deres forhold til omgivelsene
 • evne til å analysere kulturfeltet i et organisasjonsteoretisk perspektiv
 • kunnskap om og forståelse av sentrale begreper og elementer innen økonomifaget og sammenhenger mellom disse
 • evne til å sette opp enkle regnskap og budsjett, og i å avslutte et regnskap
 • evne til å bruke de teoretiske kunnskapene til å identifisere og reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • praktisk erfaring med gjennomføring av konkrete kulturprosjekter
Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer forventes studentene å arbeide med prosjektoppgaver og delta i individuell og gruppevis framlegging av stoff, pitching, og power-point presentasjoner. Emnet omfatter også praktisk prosjektarbeid der studentene får oppgaver med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Forkunnskaper

Kultur og prosjektledelse - 30 sp

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kulturprosjektledelse
Bachelor i kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav
 • Obligatorisk deltakelse i deler av undervisningen
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk prosjektarbeid
 • Refleksjonsnotat og deltakelse i sluttevaluering av kulturprosjektene
Eksamensform
 • Organisasjonsteori - Skriftlig gruppeeksamen (teller 30 % på karakteren på emnet)
 • Økonomi/regnskap - 4 timers skoleeksamen (teller 30 % på karakteren på emnet)
 • Kulturteori/-analyse - individuell hjemmeoppgave (teller 40 % på karakteren på emnet)
 • Muntlig eksamen - justerer den foreløpige samlekarakteren på emnet

Alle deleksamener må være bestått for å få karakter på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L