Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > KPL1005/1 Kultur og prosjektledelse

Kultur og prosjektledelse
Back Tilbake
Kode
KPL1005/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet kultur og prosjektledelse består av tre separate innføringskurs samt praktisk prosjektarbeid:

 • Prosjektledelse med særlig vekt på kulturfeltet
 • Kulturpolitikk
 • Markedsføring og markedsføringsteori.
 • Praktisk prosjektarbeid i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.
Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg:

 • innsikt i prosjektteori og prosjektledelse
 • forståelse av forholdet mellom prosjekt og prosjekteier
 • ferdigheter i planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • innsikt i og forståelse av kultursektoren og dens organisering
 • oversikt over viktige kulturpolitiske virkemidler, tiltak og støtteordninger
 • ferdigheter i det å formulere og presentere kulturprosjekter
 • innsikt i markedsføringsteori og sentrale begreper i dette faget
 • om aktører, prosesser og mekanismer i markedsføring av varer, tjenester og opplevelser
 • evne til å bruke de teoretiske kunnskapene til refleksjon over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • praktisk erfaring i gjennomføring av konkrete kulturprosjekter
Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer forventes studentene å arbeide med prosjektoppgaver og delta i individuell og gruppevis framlegging av stoff, pitching, og power-point presentasjoner. Emnet omfatter også praktisk prosjektarbeid der studentene får oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kulturprosjektledelse
Bachelor i kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav
 • Obligatorisk deltakelse i deler av undervisningen
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver
 • Deltakelse i praktiske prosjekter
 • Refleksjonsnotat og deltakelse i sluttevaluering av kulturprosjektene
Eksamensform
 • Kulturpolitikk - 6 timers skoleeksamen (teller 40 % av karakteren på emnet)
 • Prosjektledelse - 4 timers skoleeksamen (teller 30 % av karakteren på emnet)
 • Markedsføring - 4 timers skoleeksamen (teller 30 % av karakteren på emnet)

Alle deleksamener må være bestått for å få karakter på emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L