Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > DOK1001 Innføring i dokumentarfilm

Innføring i dokumentarfilm
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
DOK1001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
17 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
16
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet introduserer de begreper, ferdigheter og kunnskaper som studenten må ha for å utføre en enkel dokumentarfilmproduksjon.

Emnet starter med produksjonen ”Her bor jeg” med en varighet på ca to uker som en opptakt til studiet.

Deretter skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper i temaene;

 • Dramaturgi
 • Dokumentarfilmhistorie
 • Fotohistorie
 • Fargelære
 • Bildekomposisjon
 • Klippeteori
 • Klippeteknikk
 • Foto og lyd
 • Filmmusikk og lydbilde
 • Medieetikk
 • HMS
 • Akademisk skriftlig refleksjon.
 • Elektroteknikk for studentene i foto og lyd

I løpet av emnet skal teori og praksis kombineres i produksjonene ”Jobben” og ”Sted”.

Læringsmål

For alle tre spesialiseringene - regi, foto og lyd:

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne lage observerende dokumentarfilmer på inntil 4 minutters lengde av stedsbeskrivende karakter.
 • ha innblikk i og forståelse for hverandres fagfunksjoner.

Særskilt fors spesialiseringene foto og lyd:

 • lære grunnleggende elektrotekniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.
Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeide
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Regi:

 • Praktisk produksjon ”Her bor jeg”
 • Skriftlig innlevering av oppgave i dramaturgi
 • Praktisk produksjon ”Jobben”
 • Skriftlig innlevering av manus til ”Sted”

Foto/lyd:

 • Praktisk produksjon ”Her bor jeg”
 • Skriftlig innlevering av oppgave i dramaturgi
 • Praktisk produksjon ”Jobben”
 • Skriftlig innlevering av oppgaver i elektroteknikk
Eksamensform

Eksamen ”Sted” består av en produksjon på 3’50” – 4’00” og en skriftlig rapport på 2 - 5 sider.

Eksamen vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L