Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > FIF3012/1 Visuelle medier i endring

Visuelle medier i endring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3012/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Eva Bakøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tradisjonelt har det vært en viss funksjonsfordeling mellom visuelle medier (kinofilm: fiksjon/underholdning; fjernsyn: nyheter/fakta/ underholdning, IKT: informasjon). Grensen har aldri vært absolutte og har med de siste årenes mediekonvergens blitt stadig mer utydelige. Dette får betydning for de ulike medienes funksjon og uttrykksform, og åpner opp for nye måter å bruke mediene på. Emnet behandler problemstillinger knyttet til de visuelle medienes estetiske, sosiale og samfunnsmessige status innenfor dagens konvergente og globaliserte mediekultur. Aktuell debatt og forskning vil søkes integrert i undervisningen

Læringsmål

Gjennom kurset skal studentene få kunnskap om visuelle medier som sosiale fenomen, estetiske uttrykk og som elementer i dagens konvergente mediekultur. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen til kritisk vurdering av medienes ulike funksjoner og uttrykksformer i dagens samfunn.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Forkunnskaper

BA Film- og fjernsynsvitenskap eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap


Arbeidskrav

Seminaroppgaver

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen (over 14 dager) + muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L