Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > PFJ1001 Produksjonsledelse I

Produksjonsledelse I
Back Tilbake
Kode
PFJ1001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet introduserer de begreper, ferdigheter og kunnskaper studenten må ha for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduskjon.

Emnet starter med produksjonen ”Her bor jeg” med en varighet på ca to uker som en opptakt til studiet. Deretter skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskaper i temaene:

 • Produksjonsplanlegging 1
 • Jus 1
 • Økonomi 1
 • Bransjekunnskap 1:
 • Dramaturgi
 • Dokumentarfilmhistorie
 • Fotohistorie
 • Bildekomposisjon
 • Klippeteori
 • Klippeteknikk
 • Foto og lyd
 • Filmmusikk og lydbilde
 • Medieetikk
 • HMS
 • Akademisk skriftlig refleksjon.
Læringsmål

Produksjonsplanlegging 1: Studentene tilegner seg en grunnleggende oversikt over hvilke behov de ulike funksjonene i både dokumentarproduksjon og flerkameraproduksjon har for dagsplaner og langsiktige planer ved å delta i ulike produksjoner og gjennom både litteratur og forelesninger i emnet.

 • Juss 1: Studentene skal kjenne til åndsretten og hvordan denne har innvirkning på deres videre arbeid.
 • Økonomi 1: Studentene tilegner seg grunnleggende budsjettering og regnskap. Kalkyle vil være et gjennomgangstema i alle semestrene, og praktisk bruk av ulike styringsverktøy som Excel vil være viktig
 • Bransjekunnskap 1: Studentene skal sette seg inn i og forstå rollen og oppgavene til en produksjonsleder.

Sammen med studentene i flerkamera og dokumentar skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper i:

 • Dramaturgi
 • Dokumentarfilmhistorie
 • Fotohistorie
 • Bildekomposisjon
 • Klippeteori
 • Klippeteknikk
 • Foto og lyd
 • Filmmusikk og lydbilde
 • Medieetikk
 • HMS
 • Akademisk skriftlig refleksjon.

Målet med dette er at studenten skal utvikle en forståelse for og innsikt i de arbeidsoppgavene som inngår i de ulike fagfunksjonene i flerkamera- og dokumentarproduksjoner

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon

Ved slutten av semesteret avholdes et todagers seminar hvor studentene sammen med lærerne gjennomgår læringsmål og måloppnåelse for semesteret.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i produksjonen ”Her bor jeg” sammen med Bachelor i dokumentarfilmproduskjon og Bachelor i flerkameraproduksjon.

Eksamensform

Eksamen er en individuell skriftlig oppgave på 5 - 7 sider pluss vedlegg. Emnet graderes med bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L