Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Produksjonsledelse IV

Produksjonsledelse IV
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet fordyper studenten seg videre i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.

 

Emnet består av temaene:

 • Prosjektutvikling. Om metoder for å styre en kreativ prosess i en konstruktiv retning. Forvaltning av ideen, gangen i en kreativ prosess. Dette vil settes i sammenheng med begrepet IPR introdusert i semester 2
 • Markedsarbeid og pitching
 • Bransjekunnskap. Hva kan utdanningen føre til av jobbmuligheter? (TV-selskaper, uavhengige produksjonsselskaper etc) Ulike titler/funksjoner innen bransjen. Ulike selskaper bruker forskjellige titler på nærliggende funksjoner – hva er hva, hvem er hvem
 • Praksisperiode
Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene fordype seg i:

 • Prosjektutvikling. Studentene skal lære seg å styre en kreativ prosess i en konstruktiv retning. Videre skal de lære seg å forvalte en ide.
 • Markedsarbeid og pitching. Studentene skal tilegne seg en forståelse for hvordan man arbeider med innsalg av en idé eller et mer ferdig produkt inn mot ulike aktører
 • Bransjekunnskap
 • Praksisperiode
Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Forkunnskaper

1. år ved Bachelor i produskjons- og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prsjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Deltakelse i produksjonen ”Reisen” sammen med Bachelor i dokumentarfilmproduskjon og i produksjoner sammen med Bachelor i flerkameraproduksjon
 • Praksisperiode
Eksamensform
 • Ved slutten av semesteret avholdes en 14 dagers individuell hjemmeeksamen. Oppgaven utgjør 50 % av den totale vurderingen for semesteret.
 • Praktisk ledelse av produksjoner vil utgjøre den resterende 50 %.
 • Vurderes som bestått/ikke bestått. Totalt 30 st.p.

Eksamen avsluttes med muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L