Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Emne 2 Mat, kultur og reiseliv

Emne 2 Mat, kultur og reiseliv
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Lena Fauske
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedtemaet her vil være konservering. Vi vil gå inn på tradisjonelle foredlings- og konserveringsmetoder. Vi vil også ta for oss sentrale matemner i kulturhistorisk perspektiv som kjøtt og fisk. Videre vil matkvalitet fra jord til bord være et sentralt tema – hvordan henger matkultur, ernæringskvalitet og helse sammen? Det vil bli matverksted hvor vi jobber med blant annet spiring og fermentering. I dette emnet vil vi knytte matkultur og lokale tradisjoner opp mot næringsutvikling og opplevelsesproduksjon.

Vi vil se nærmere på betydningen av mat for opplevelsesbasert reiseliv.

Læringsmål

Studiet legger vekt på at kunnskaper om lokal mat og mattradisjoner gir identitet, forståelse og stolthet som basis for produksjon og salg av lokal mat og mattradisjoner i reiselivssammenheng og i undervisnings-sammenheng. Studiet legger også vekt på betydningen av mat for opplevelsesbasert reiseliv.

 

Undervisnings- og læringsmetode

Den pedagogiske grunntanke er læring gjennom handling. Undervisningen inkluderer i tillegg til forelesninger dermed også utprøving og demonstrasjoner i kjøkken under ledelse av folk med praktiske kunnskaper og erfaring. Selv om studiet ikke først og fremst er praktisk rettet, gir kombinasjonen teori og praksis en dypere forståelse av sammenhengene i regional og lokal matkultur. Utprøving av tradisjonelle og nye matretter vil forgå i relevante prøvekjøkken. Det legges også vekt på ekskursjoner til aktuelle lokale kulturbaserte serveringsbedrifter og matprodusenter.

Studiet baserer seg på en pedagogisk virkemiddelpalett bestående av;

· 2 og 3 dagers samlinger og bruk av digital læringsplattform (Fronter)

· Video-opptak (av Astri Riddervold) legges ut på Fronter mellom samlingene.

· Diskusjonsforum og enkle spørsmål i Fronter. Obligatoriske nettbaserte oppgaver og veiledning av oppgave.

Hvert emne varer et semester som strekker seg over ca. 3,5 måned, og inneholder tre samlinger. I tillegg blir det innlevering av skriftlige arbeider. Det vil være fremmøteplikt for å få godkjent studiet. De to emnene kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Det vil være mulig å følge studiet uten å levere skriftlige arbeider. Man får da ikke studiepoeng, men et kursbevis hvis man har tilstrekkelig fremmøte

Forkunnskaper

Som for studiet. Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanningstilbudet i Mat og matkultur


Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på samlinger

Eksamensform

Eksamensformen er skriftlig eksamen, med muntlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L