Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Emne 1 Mat, kultur og reiseliv

Emne 1 Mat, kultur og reiseliv
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Lena Fauske
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Her vil vi konsentrere oss om et kulturhistorisk perspektiv på mat og mattradisjoner fra steinalderen til i dag. Sentrale begreper innen mat og kultur vil bli vektlagt for å få en felles forståelsesramme. Vi vil også ta for oss sentrale matemner i kulturhistorisk perspektiv som korn og baketradisjoner, samt drikkeskikker. Tradisjonsbakst og lokale mattradisjoner vil vektlegges på det praktiske plan. I tillegg vil vi se på hvilken rolle matkultur og lokale mattradisjoner har i reiselivet, og om viktigheten av lokal identitet og lokalt/regionalt samarbeid. Deltakerne skal dessuten få en forståelse av hva som inkluderes i begrepet reiseliv, både som næring og fenomen.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om mat og matkultur ut i fra et kulturhistorisk perspektiv, samt få en forståelse for hva som inkluderes i begrepet reiseliv, både som næring og fenomen.

Undervisnings- og læringsmetode

Den pedagogiske grunntanke er læring gjennom handling. Undervisningen inkluderer i tillegg til forelesninger dermed også utprøving og demonstrasjoner i kjøkken under ledelse av folk med praktiske kunnskaper og erfaring. Selv om studiet ikke først og fremst er praktisk rettet, gir kombinasjonen teori og praksis en dypere forståelse av sammenhengene i regional og lokal matkultur. Utprøving av tradisjonelle og nye matretter vil forgå i relevante prøvekjøkken. Det legges også vekt på ekskursjoner til aktuelle lokale kulturbaserte serveringsbedrifter og matprodusenter.

Studiet baserer seg på en pedagogisk virkemiddelpalett bestående av;

· 2 og 3 dagers samlinger og bruk av digital læringsplattform (Fronter)

· Video-opptak (av Astri Riddervold) legges ut på Fronter mellom samlingene.

· Diskusjonsforum og enkle spørsmål i Fronter. Obligatoriske nettbaserte oppgaver og veiledning av oppgave.

Hvert emne varer et semester som strekker seg over ca. 3,5 måned, og inneholder tre samlinger. I tillegg blir det innlevering av skriftlige arbeider. Det vil være fremmøteplikt for å få godkjent studiet. Det vil være mulig å følge studiet uten å levere skriftlige arbeider. Man får da ikke studiepoeng, men et kursbevis hvis man har tilstrekkelig fremmøte

Forkunnskaper

Som for studiet. Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanningstilbudet i Mat og matkultur


Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på samlinger

Eksamensform

Eksamensformen er en 6 timers skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L