Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Historie fra den spansktalende verden

Historie fra den spansktalende verden
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Hans Erik Bugge
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Historie fra den spansktalende verden, med hovedvekt på Spania.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene generell kunnskap om historie og samfunnsforhold i den spansktalende verden, med hovedvekt på Spania. I tillegg til kunnskap i selve emnet, skal studentene også utvikle sine ferdigheter både muntlig og skriftlig i det spanske språket.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger/samlinger, oppgaver/prosjektarbeid, veiledning.

Forkunnskaper

Spansk del 1 og 2 eller 30 studiepoeng i spansk eller tilsvarende.


Arbeidskrav

Skriftlige og muntlige oppgaver som leveres i Fronter

Eksamensform

mappeevaluering med skriftlige og muntlige innleveringer/fremføringer med utgangspunkt i studiets pensum – vekter 15 studiepoeng

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L