Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Litteratur fra den spansktalende verden

Litteratur fra den spansktalende verden
Back Tilbake
Studiepoeng
0
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Hans Erik Bugge
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Litteratur fra den spansktalende verden, med hovedvekt på Spania.

Læringsmål

Studentene skal få kjennskap til utvalgte forfatterskap og tradisjoner innen spanskspråklig litteratur. All pensumslitteraturen er førstehånds, dvs at det ikke er spesielt tilpassede utgaver. Via litteraturen økes forståelsen for latinamerikansk samfunn og forfatternes forskjellige perspektiv. I tillegg er det et håp at studentene nå kan oppleve en reell leseglede på spansk. Gjennom arbeidet med tekster, forelesninger, arbeidskrav og praktisk språkbruk skal studentene også utvide sitt eget språk.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger/samlinger, oppgaver/prosjektarbeid, veiledning.

Forkunnskaper

Spansk del 1 og 2 eller 30 studiepoeng i spansk eller tilsvarende.


Arbeidskrav

3 arbeidskrav

Eksamensform

Skriftlig dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L