Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Pedagogisk utviklingsarbeid

Pedagogisk utviklingsarbeid
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Lene Nyhus/Ingrid Tvete
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet tar opp teori, forskning og praktiske erfaringer med pedagogisk utviklingsarbeid på alle nivå i skoleverket. Det vil bli lagt spesiell vekt på de norske skolereformene og hva disse har ført til. Juridiske aspekter ved utvikling og evalueringsarbeid blir også behandlet i dette studiet.

Læringsmål

Ved sluttført emne skal studentene ha:

 

  • kunnskaper om aktuell forskning om pedagogisk utviklingsarbeid
  • ha innsikt i forholdet mellom forskning, teori og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
  • kunne drøfte norske erfaringer med skolereformer med støtte i aktuell forskning
  • kjenne til de mest aktuelle metodene for å gjennomføre pedagogisk utvikling på skole- og klasseromsnivå
  • kunne evaluere egne og andres gjennomførte utviklingsprosjekter
  • Innsikt i ulike juridiske bestemmelser.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og oppgaveskriving.


Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene ha gjennomført to praktiske øvelser med rapport. Obligatorisk deltagelse på ekskursjon.

Eksamensform

Individuell muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L