Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > PED2004 Ungdom og det postmoderne I

Ungdom og det postmoderne I
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED2004
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Stephen Dobson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet behandles i tre problemområder. Problemområde 1: Innføring i det postmoderne og pedagogikk, et problemområde med innføring i ungdomsproblematikk

Område 2 og 3 kommer i ungdom og det postmoderne II og dekker: Sivilisasjonshistorie sett i perspektivet av barn og ungdommen og problemområde (område 2), og oppdragelse, kvalifisering og danning (område 3).

Fordypningsemnet er et studietilbud i pedagogikk som et akademisk disiplinfag. Det blir lagt vekt på pedagogisk grunnlagstenking, og den tradisjonen som faget står inne i blir presentert gjennom sentrale filosofiske og idehistoriske perspektiver. Behandlingen av modernitet/postmodernitetsproblematikken utforderer pedagogikkens stilling i forhold til kunnskap/vitenskapssyn, identitetsdannelse og sosialisering samt pedagogikkens rolle i nasjon- og statsdannelse. Sentrale pedagogiske begreper blir behandlet i perspektiver av det postmoderne, da det tas høyde for samfunnsvitenskapens lingvistiske vending; - opplysningstid, kunnskap og sannhet, - medier, språk, symboler og virkelighet, - pedagogikk, kvalifisering og dannelse, - individualitet og det sosiale, - estetikk og etikk, - skriving, uttrykk og læring. Pedagogikkens selvforståelse problematiseres of drøftes.

Læringsmål

Siktemålet er at studentene kan få mulighet til å utvikle kunnskap og holdninger om barn og ungdom i en mediert virkelighet, nye perspektiver på individualitet og fellesskap, og meta-kognitive kompektanser og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogikkfaget.

Studiet har tverrfaglig profil med tydelig forankring i pedagogikk. Det blir lagt vekt på å utvikle refleksjon og uttrykksevne. Denne fordypningen retter søkelyset mot hvordan vi danner forklaringsmodeller og fortellinger om barn, ungdom og det postmoderne og hvordan disse modellene setter standard for vår praksis. Fordypningen passer for deg som ønsker å utvikle din forståelse av barn og ungdom i vår tid. Det fokuseres bl.a på nye perspektiver på individualitet, fellesskap, kvalifisering og danning og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogikk som fag.

Undervisnings- og læringsmetode

Foredrag og seminar

Forkunnskaper

Årsstudium i pedagogikk, barnevernpedagogutdanning, sosionomutdanning, vernepleierutdanning, lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller tilsvarende.

Emne er valgbart for
Bachelor i pedagogikk
Arbeidskrav

Studentene må enten presentere en muntlig oppgave eller skrive en 15 siders oppgave med utgangspunkt i pensum

Eksamensform

2 ukers individuell hjemmeeksamen med veiledning. (Ingen muntlig eksamen)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L