Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi

Arbeidslivets sosiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
170
Emneansvarlig
Anne Marie Berg
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi innføring i og grunnlag for å forstå en av samfunnets bærende institusjoner. Det gir en innsikt i arbeidslivet på alle nivåer, fra makro til mikronivå. Det gir en forståelse for arbeidsmarkedets mekanismer, arbeidslivets institusjoner og virkemidler, organiseringsprinsipper og organisasjonsatferd, også i et historisk perspektiv. Tilnærmingen i dette emnet kombinerer et helhetlig, individualiserende og historiserende perspektiv. Det gis oversikt over sentrale arbeidssosiologiske teorier og innføring i sentrale arbeidssosiologiske studier.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg sentrale arbeidssosiologiske teorier og få innsikt i sentrale arbeidssosiologiske studier. De skal tilegne seg generell kunnskap og forståelse for grunnleggende prinsipper:

- for hvordan arbeidsmarkedet fungerer

- for hva som er de sentrale institusjonene og virkemidlene i arbeidslivet

- den nordiske modellen og et bærekraftig arbeidsliv

- for kollektiv og individuell atferd i arbeidsorganisasjoner

- for utvikling av synet på arbeid og arbeidslivsorganisering historisk

Undervisnings- og læringsmetode

Det vil benyttes tradisjonelle forelesninger kombinert med seminarer. Arbeidskrav.

Emne er obligatorisk for

Års- og bachelorstudiet i sosiologi, Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Enkelte bachelorstudier ved HiL
Arbeidskrav

Det skal leveres inn ett individuelt skriftlig arbeidskrav i løpet av semesteret. Arbeidskravet skal tilsvare 3500 – 4000 ord og gis tilbakemelding.

Eksamensform

6 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L