Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > IDR1011 Trenings- og bevegelseslære

Trenings- og bevegelseslære
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1011
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler treningsprinsipper og metoder for utvikling av prestasjonsevne i ulike fysiske aktiviteter, og hvordan kroppen tilpasser seg disse. Videre omhandler emnet anatomi og bevegelseslære.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan en kan trene for å forbedre prestasjonen i ulike aktiviteter. Videre skal de tilegne seg kunnskap om kroppens anatomiske oppbygning og funksjon i ulike bevegelser.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger. Oppgaver. Gruppearbeid. Det legges opp til fleksibel undervisning med bruk av nettbasert læringsmiljø.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrett


Arbeidskrav

Inntil flere arbeidskarv i tilknytning til arbeid i kollokviegrupper.

Eksamensform

6-timers dagseksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Erstatter
Idrett, sport og rekreasjon Idrettsfysiologi og treningslære (overtar sammen med trenings- og bevegelseslære)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L