Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Deltakelse og marginalisering 1 og 2

Deltakelse og marginalisering 1 og 2
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt i 2 deler Deltagelse og marginalisering I og II

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid, vil studentene få en innføring hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

I del 2 vil en ta opp temaer som: Formulering av mål, utvikling av opplegg for tilpasset opplæring, analyse av konkrete læringsoppgaver og vurdering av resultater. Studiet innbefatter en praksisperiode på to uker.

Læringsmål

Del 1: Deltakelse og marginalisering 1

Studentene skal få grunnleggende innsikt i:

 • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjoner
 • Utvikling og læring
 • Prosesser for inkludering og marginalisering
 • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
 • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger

Del 2: Deltagelse og marginalisering II

Studentene skal få grunnleggende innsikt i:

 • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
 • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
 • Didaktiske overveielser og valg
 • Strategier for inkludering
 • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
 • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

Forkunnskaper

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk (Årsstudium i pedagogikk), lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende. Evt. godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Emnet er obligatorisk for videreutdanningstilbudet i spesialpedagogikk.

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart for andre studier
Arbeidskrav

Under del I

Det kreves godkjent temabesvarelse (gruppearbeid) og
tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få fortsette med neste del: Deltagelse og marginalisering II.

Under del II

Det kreves godkjent 2 ukers praksisperiode m/ praksisrapport, godkjent temabesvarelse, og tilstedeværelse i 75 % av undervisning og veiledning for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Studiet avsluttes med en 14. dagers hjemmeeksamen som gis en foreløpig karakter før en muntlig høring. Endelig karakter settes etter den muntlige høringen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L