Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > FLE2004/1 Bachelorprosjekt i flerkameraproduksjon

Bachelorprosjekt i flerkameraproduksjon
Back Tilbake
Kode
FLE2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Uke 2 - 24
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Flerkameraproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Semesteret er produksjonsbasert og skal resultere i en flerkameraproduksjon på minst 40 minutter. Som en forberedelse til produksjonen er det lagt inn 10 ukers praksis fra uke 2.

Læringsmål

Gjennom emnet skal registudentene :

 • Bekrefte at han/hun har oppnådd de læringsmål og tilegnet seg de kunnsskaper som skal til for og lage en flerkameraproduksjon på profesjonelt nivå i funksjoner som producer, script og innspillingsleder.

Gjennom emnet skal teknikkstudentene :

 • Bekrefte at han/hun har oppnådd de læringsmål og tilegnet seg de kunnsskaper som skal til for og lage en flerkameraproduksjon på profesjonelt nivå i funksjon som teknisk leder, kamerakontroll, foto, lyd, grafikk, lys og billedmix.
Undervisnings- og læringsmetode
 • Workshops og veiledning relatert til prosjektets spesifikke utfordringer.
 • 10 ukers praksis.
Forkunnskaper

Alle de 6 første emnene på Bachelor i flerkameraproduksjon må være bestått før man kan ta eksamen i dette emnet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i flerkameraproduksjon

Emne er valgbart for
Emne er ikke valgbart
Arbeidskrav

Deltakelse på hver av de tre produksjonene som legges i evalueringsmappen

Eksamensform

Mappeevaluering:

 • Mappen skal inneholde 3 produksjoner av minst 40 min. varighet pr. produksjon.
  • Hver registudent lager en produksjon som bildeprodusent og produksjonen skal inneholde en eller flere av de gjenomgåtte sjangere som nevt i emnebeskrivelsen. På de to andre produksjonene skal registudenten være innspillingsleder og script.
  • Teknikkstudentene leverer 3 produksjoner med variasjon i utførte fagfunksjoner.
 • Produksjonsrapporter med refleksjonsnotat på til sammen 2-5 sider for hver av de produksjonene regi- og teknikkstudenten legger i sin mappe til evaluering.
 • Alle studentene evalueres på de funksjonene de utfører under disse produksjonene.
Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L