Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > PFJ1002 Produksjonsledelse II

Produksjonsledelse II
Back Tilbake
Kode
PFJ1002
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester - 22 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet fordyper studenten seg videre i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.

Emnet består av temaene:

 • Produksjonsplanlegging 2
 • Juss 2
 • Økonomi 2
 • Ledelsesteori 1
Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg en videre fordypning i:

 • Produksjonsplanlegging 2 : En grunnleggende innføring i spesifikke behov for planlegging ved ulike produksjoner/produksjonsformer. Studenten skal kunne arbeide med nedbrekk av manus.
 • Juss 2: IPR (Intellectual Property Rights), herunder opphavsrett, utøverrettigheter, tilvirkerettigheter og om organisasjonene som ivaretar disse, TONO, BONO, GRAMO, Gramart etc. Studentene skal vite hva som er en produksjonsleders oppgaver i forhold til disse organene i forbindelse med en produksjon.
 • Økonomi 2: en grunnleggende forståelse for arbeid med kontoplaner og hvordan man i arbeid med nedbrekk av manus og budsjettering kan skaffe seg gode rutiner som vil forenkle regnskapsarbeidet. Studentene skal ha god innsikt i sentrale begreper som sluttregnskap og rapporteringsrutiner.

Ledelsesteori 1: begrepet ledelse, og hva rollen som leder for stab vil være. Studentene skal ha god innsikt i forskjellen på det å lede en kreativ prosess og det å lede deltakerne i en kreativ prosess.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Deltakelse i produksjonen ”Personportrett” sammen med Bachelor i dokumentarfilmproduksjon og i produksjoner sammen med Bachelor i flerkameraproduksjon.

Eksamensform

Ved slutten av semesteret avholdes en 14 dagers individuell hjemmeeksamen. Oppgaven vil være av praktisk-teoretisk art og telle 50 % av den totale vurderingen for semesteret, og ledelse av produksjoner vil utgjøre den resterende 50 %. Vurderes som bestått/ikke bestått. Totalt 30 st.p.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L