Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > DOK1002 Personportrett

Personportrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
DOK1002
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
21 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
16
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utvider dokumentarfilmproduksjon fra en observerende stedsbeskrivelse til å portrettere et menneske i det korte format.

Det gjennomføres to produksjoner i emnet:

 • ”Sminkeprosessen” på 60” som portretterer en prosess
 • ”Personportrett” på 8’00” – 9’50” som er et portrett av et menneske

Emnet består av temaene:

 • Dokumentardramaturgi
 • Fortellerøkonomi
 • Regikonsept
 • Formulering av undertekst
 • Personresearch
 • Etiske problemstillinger
 • Anvendt intervjuteknikk
 • Helhetlig visuelt uttrykk
 • Dreiebok
 • Bevegelig kamera
 • Akseproblematikk
 • Opptakslyd
 • Lyddesign
 • Lyssetting av små rom
 • Lyskontinuitet

På slutten av semesteret introduseres og forberedes produksjonen ”Miljøportrett” som gjennomføres i 3. semester.

Læringsmål

For spesialisering i regi: Studentene skal videreutvikle sine fortellertekniske kunnskaper med særlig vekt på dokumentardramaturgi, fortellerøkonomi, regikonsept, formulering av undertekst, personresearch, etiske problemstillinger, anvendt intervjuteknikk, helhetlig visuelt uttrykk, lyddesign.

For spesialisering i foto: Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i bevegelig kamera, akseproblematikk, dreiebok, helhetlig visuelt uttrykk, lyssetting av små rom, lyskontinuitet.

For spesialisering i lyd: Studentene skal tilegne seg utvidede kunnskaper og ferdigheter i opptakslyd, lyddesign.

Studentene på spesialiseringene i lyd og foto skal i tillegg utvide sine kunnskaper i elektrotekniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Forkunnskaper

Gjennomført emne: Innføring i dokumentar (1. semester, 30sp.).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Produksjon ”Sminkeprosessen”
 • Skriftlig innlevering av manus til ” Personportrett” for regi
 • Skriftlig innlevering av oppgaver i elektroteknikk for lyd / foto
 • Skriftlig innlevering av refleksjonsrapport og produksjonsrapport for alle til ”Personportrett”
Eksamensform

Eksamen ” Personportrett” består av en produksjon på 8’00” – 9’50 og en skriftlig rapport på 2 - 5 sider.

Eksamen vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L