Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Produksjonsledelse III

Produksjonsledelse III
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Produksjons- og prosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet fordyper studenten seg videre i begreper, ferdigheter og kunnskaper som skal til for å lede en enkel flerkamera- og dokumentarfilmproduksjon.

 

Emnet består av temaene:

 • Produksjonsplanlegging 3
 • Økonomi 3
 • Ledelsesteori 2
Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg en videre fordypning i:

 • Produksjonsplanlegging 3: Studentene skal utvikle en grundig forståelse for nedbrekk av manus, og hvordan dette arbeidet vil påvirke hele arbeidsflyten i en produksjon.
 • Økonomi 3: Studentene skal kalkulere med realkostnader ved samtlige produksjoner de er ansvarlige for, herunder utstyrskostnader og personalkostnader. Studentene skal ha en god innsikt i ulike finansieringsmuligheter i bransjen og i ulike styringsverktøy.
 • Ledelsesteori 2: Studentene skal ha en god innsikt i ulike metoder for arbeid med konfliktløsning samt forhandlingsteknikk.
Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Forkunnskaper

1. år ved Bachelor i produskjons- og prosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Deltakelse i produksjonen ”Miljøportrett” sammen med Bachelor i dokumentarfilmproduksjon og i produksjoner sammen med Bachelor i flerkameraproduksjon.
Eksamensform

Ved slutten av semesteret avholdes en 14 dagers individuell hjemmeeksamen. Oppgaven utgjør 50 % av den totale vurderingen for semesteret. Den skal inneholde klare referanser til temaene produksjonsplanlegging, økonomi og ledelsesteori sett i sammenheng med de produksjoner de har deltatt i. Praktisk ledelse av produksjoner vil utgjøre den resterende 50 %.

 

Vurderes som bestått/ikke bestått. Totalt 30 st.p.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L