Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > DOK2001 Miljøportrett

Miljøportrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
DOK2001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Uke 33 - 42
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
16
Emneansvarlig
Alexander Røsler
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet inneholder grunnleggende temaer i:

 • Praktisk mestring av den observerende dokumentarformen.
 • Konstruksjon av de tre akter med tydelig progresjon, der akt 2 er fordypningen.
 • Tydeliggjøring av dilemmaer eller konflikter i miljøet.
 • Tydelig å tegne noen hovedkarakterer.

Med ”miljø” menes en gruppe mennesker med felles interesser eller behov som møtes regelmessig over tid og der enkeltpersoner kan skiftes ut mens ”miljøet” består. Emnet presenterer ulike typer miljøportrett fra dokumentarfilmhistorien og en fordypning i etiske problemstillinger knyttet til miljøskildring på film.

Læringsmål
 • Studenten skal lære seg de begreper, kunnskaper og ferdigheter som skal til for å utføre et filmatisk portrett av miljø.
 • Studentene skal vise at de har tilegnet seg forståelse i temaene gjennom produksjonen ”Miljøportrett”.
 • Studenten skal kunne vise sosiale relasjoner gjennom filmmediet med vekt på den observerende dokumentaren.
 • Både på manusstadiet, under innspilling og i den endelige filmen skal dette være tydelig i studentens arbeid.
 • Studenten skal vise evne til å ta raske beslutninger når ting tar en uventet vending. Studentene skal utvikle sine fortellertekniske kunnskaper med særlig vekt på dokumentardramaturgi.

Studentene på spesialisering i lyd og foto skal i tillegg tilegne seg elektrotekniske begreper som er relevante for forståelsen av sine fagfunksjoner.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeide
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Skriftlig innlevering av manus til ”Miljøportrett” for regi.
 • Skriftlig innlevering av produksjonsrapport for alle.
 • Skriftlig innlevering av refleksjonsrapport for alle.

 

 • Skriftlig innlevering av oppgaver i elektroteknikk for foto- og lydstudentene
Eksamensform

Produksjonen ”Miljøportrett” er eksamen. Den vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.

Vurderes med bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L