Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > DOK2003 Kritisk dokumentar

Kritisk dokumentar
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
DOK2003
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Uke1 - 24
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
16
Emneansvarlig
Alexander Røsler
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Dokumentarfilmproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper i kritisk journalistikk og registudentene skal gjennomføre reasearch til en film der kritisk journalistikk er nødvendig. Emnet skal også gi en innføring i journalistiske metoder som blir brukt i forarbeide av en dokumentarfilm.

 

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre produksjon av en kritisk dokumentarfilm. Studentene må også produsere rapporter og ha en tett oppfølging med veileder under produksjonen.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg:

 • Utvidet kunnskap om reasearchteknikker.
 • Kunnskap om opphavsrettigheter / økonomi.
 • Innsikt i etiske problemstillinger knyttet til bruk / misbruk av reasearchmateriale.
 • Kunnskap om journalistens rettigheter.
 • Kunnskap om kildebeskyttelse.

Studentene skal anvende ny kunnskap på eget prosjekt. De skal utarbeide synopsis/manus til eget prosjekt, evt. i samarbeid med en journalist, og tydeliggjøre regikonseptet i eget prosjekt.

 

Fotostudentene skal utvikle bevissthet rundt det visuelle utrykket til filmen og lydteknikere skal utvikle lydkonsept som er med på å underbygge fortellingen.

Studentene skal utvikle produksjonsplan med alle nødvendige tillatelser.

 

Gjennom emnet skal studentene vise at de mestrer å lage en god kritisk dokumentarfilm. De skal kunne demonstrere et distansert og nyansert forhold til det tema de velger for sin produksjon. Filmen skal vise et bevisst og modent forhold til både stilvalg, dramaturgiske fortellergrep og vise et bevisst og kritisk forhold til temaet som filmen beskriver.

Studentene skal vise forståelse og innsikt i det etiske ansvar man har som dokumentarfilmskaper.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Regi: Manus/ prosjektveiledning.
 • Foto: Workshop relatert til prosjektets spesifikke utfordringer; om mulig pilot med 5 sentrale scener / karakterer.
 • Lyd: Workshop relatert til prosjektets spesifikke utfordringer.
 • Forelesninger
 • Analyse av dokumentar- og fiksjonsfilmer
 • Oppgaver; praktiske og teoretiske
 • Praktiske øvinger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Produksjon i felt
 • Veiledning
 • Felles oppgaveevalueringer
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
Emne er obligatorisk for

Bachelor i dokumentarfilmproduksjon

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav
 • Skriftlig researchrapport for regi
 • Skriftlig innlevering av produksjonsrapport for alle
 • Skriftlig innlevering av refleksjonsrapport for alle
 • Innlevere DVD med filmen
Eksamensform

Produksjonen ”Kritisk dokumentar” er eksamen. Den vurderes muntlig i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.

Vurderes med bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Fagfunksjonene må utføres av studenten selv, ellers er alle hjelpemidler tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L