Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1MVPOPPG Masteroppgave

Masteroppgave
Back Tilbake
Kode
1MVPOPPG
Studiepoeng
45
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det selvstendige arbeidet utgjør 45 studiepoeng og tilsvarer ett og et halvt semesters fulltidsarbeid for studentene. Inntil tre studenter kan samarbeide om oppgaven. Sidetallet trenger ikke å øke med antall forfattere, men en vil stille større krav til prosjektets omfang og arbeidsmengde. Det forventes at alle forfattere har bidratt med omtrent likeverdig innsats.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveseminar
Oppgaveseminar vil bli gitt som et tilbud til studentene og har som mål å gi en orientering om de regler og retningslinjer som utgjør rammen for det selvstendige arbeidet. Studentene skal her bli gjort kjent med de problemer og vansker som kan oppstå i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ulike former for oppgaver, f.eks. teoretiske oppgaver, empiriske undersøkelser, kasuistiske analyser eller delstudier innen større forskningsprosjekt.

Ved gjennomgang av aktuelle oppgaveplaner skal studentene få erfaring med å avgrense og analysere en problemstilling, utarbeide disposisjon for oppgaven og å legge en realistisk arbeidsplan for å gjennomføre et selvstendig arbeid.

Veiledning
Studenter har krav på veiledning med oppgaven. Studenter som utfører empiriske forskningsarbeider kan få veiledning i den statistiske behandling av data, men en forutsetter at studentene normalt selv skal utføre sine dataanalyser.

Forkunnskaper

Fullført 45 studiepoeng obligatoriske emner og 30 studiepoeng valgfrie emner på Master i velferdspolitikk.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdspolitikk (MVP) og Master i velferdsforvaltning (MVF)


Eksamensform

Oppgaven bedømmes av en intern og en ekstern sensor. I tillegg til oppgaven består eksamen av muntlig prøving der studenten(e) viser at de står inne for oppgaven, og behersker den litteratur som lagt opp knyttet til oppgavearbeidet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L