Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1JUSS03 Kontraktsrett

Kontraktsrett
Back Tilbake
Kode
1JUSS03
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kontraktsretten i årssstudiet er først og fremst læren om avtaler og om forbrukerkjøpskontrakten.

Kontraktsretten omhandler kontrakters rettsvirkninger, rettshåndhevelse og kontrakters rolle i samfunnslivet.

Det vil bli foretatt en gjennomgang av de sentrale bestemmelsene innen avtalerett og forbrukerkjøpsrett.

Læringsmål

Det kreves grundig kjennskap til ugyldighetsspørsmål, dvs reglene om rettslig handleevne (habilitet), tilblivelsesmangler (falsk, tvang, svik ol), lovstrid og lignende ufravikelighetsregler. Det kreves også grundig kjennskap til lempningsregler, særlig avtaleloven § 36. Det kreves kjennskap til reglene om fullmakt og representasjon, dvs reglene om avtaleslutning ved bruk av mellommenn av ulike slag.

Det kreves også grundig kjennskap til de sentrale kontraktsrettslige problemstillinger som gjennomgås i forbrukerkjøpsretten.

Det kreves dessuten kjennskap til trekk i den internasjonale utvikling i kontraktsretten som kan få betydning for norsk kontraktsrett.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årsstudium i juss.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen, f. eks BØA-studiet.
Arbeidskrav

På slutten av emnet gis en oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.

Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer. Ved den avsluttende prøven deltar det en eller to sensorer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Hovedlitteratur: Jo Hov - Avtaleslutning og ugyldighet (2002):

Kap 1 11 s Innledning
Kap 2 25 s Rettskilder
Kap 3 26 s Det dispositive utsagn
Kap 4 38 s Avtaleslutning
Kap 6 34 s Tolking
Kap 7 20 s Ugyldighet – grunnbegrepene (bortsett fra 7.VI og 7.VII)
Kap 8 16 s Innholdsmangler
Kap 10 11 s Falsk, tvang, svik mv
Kap 11 24 s Avtalelovens § 33 mv
Kap 12 35 s Avtalelovens § 36 mv
Kap 16 36 s Fullmakt

Hovedlitteratur: Roald Martinussen - Forbrukerkjøp (2002):

Kap 1 42s Innføring
Kap 2 28s Gjennomføring av kjøpet
Kap 3 40s Når er det kjøpte mangelfullt ?
Kap 4 36s Hva kan forbrukeren kreve når salgstingen har mangler ?
Kap 5 31s Leveringen blir forsinket eller uteblir helt

Kap 6 11s Kontraktsbrudd fra forbrukerens side

Kap 7 25s Oppgjøret ved kontraktsbruddSupplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L