Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1JUSS04 Velferdsrett

Velferdsrett
Back Tilbake
Kode
1JUSS04
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en fordypning i utvalgte temaer innen fagområdet velferdsrett, og inneholder både et forvalter-, bruker- og profesjonsperspektiv.

Følgende hovedtemaer tas opp:

  • Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre
  • Forvaltningsrettslige prinsipper som er styrende for skjønnsutøvelsen
  • Personellets plikter og tjenestemottakernes rettigheter
  • Forvalterrollen, profesjonsrollen og arbeidstakerrollen
  • Integritetsvern, tvangsproblematikk og menneskerettigheter
  • Håndhevelse av plikter og rettigheter
Læringsmål

Emnet har som mål skape forståelse for de rettslige rammer ansatte i sosial- og helsetjenesten arbeider innenfor. Studentene vil bli kjent med de rettsreglene som gjelder innenfor sentrale deler av helse- og sosialretten, og lære hvordan disse rettsreglene skal forstås og anvendes.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, veiledning i grupper og individuelt.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker innsikt i sentrale velferdsrettslige tema.
Arbeidskrav

På slutten av emnet gis en oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven..

Eksamensform

Emnet avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, Velferdsrett I, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, 3. utgave, utvalgte kapitler

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, Velferdsrett III, Doms og materialsamling Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 s. 11 til 232

Ohnstad, Bente: Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren, 3. utgave Oslo 2003

Kjellevold, Alice , Verdier og verdikonflikter i sosialtjenesten Kjønstad og Syse, Velferdsrett II, Ad notam Gyldendal 2003, 2. utgave.

Molven, Olav : Helse og jus, 4 utg. Oslo 2002.Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L