Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSY101 Psykologiens metologi

Psykologiens metologi
Back Tilbake
Kode
1PSY101
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
105
Emneansvarlig
Reidulf Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en elementær innføring i psykologiens forskningsmetoder, metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Læringsmål
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Forkunnskaper

Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers individuell skriftlig dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Salkind, N.J. (2003) Exploring Research (5 utg.). N.J. Prentice Hall

Kruuse, E: (2003) Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. (5. utg. ca. 180 sider. Kap. 1 – 11. Virum: Psykologisk Forlag.Supplerende / anbefalt litteratur

Kruuse, E: (2003) Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. (5. utg.). Kap. 12-15.

Svartdal, F. (2004) Psykologiens forskningsmetoder. Bergen: Fagbokforlaget (2. utg., ca. 300 sider)

Wadel. C. (1991) Feltarbeid i egen kultur. Flekkefjord, SEEK A/S


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L