Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSY102 Sosialpsykologi

Sosialpsykologi
Back Tilbake
Kode
1PSY102
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
105
Emneansvarlig
Reidulf Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets relasjoner til andre, herunder også menneskets funksjon i grupper og sosiale systemer

Læringsmål
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4- timers individuell skriftlig dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Hogg, M.A., Vaughan, G.M. (2005) Social Psychology. 3utg., Harlow: Prentice Hall (ca. 600 sider).Supplerende / anbefalt litteratur

Raaheim, A. (2001) Sosialpsykologi. Bergen: Fagbokforlaget


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L