Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSMETOD Metode II

Metode II
Back Tilbake
Kode
1PSMETOD
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Knut Inge Fostervold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i forsknings- og utredningsprosesser, og en grundigere innføring i kvantitative og kalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på forskningsdesign, måling, databehandling, herunder bruk av PC-baserte statistiske verktøy til registrering og analyse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, veiledning, nett-undervisning.

Emne er obligatorisk for

Ba Psykologi

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Godkjent skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

Hjemmeeksamen (essay)

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Robson, C. 2002. Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner – Researchers, 2ed. Blackwell Publishing

Kruuse, E. (2003): Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag. 5. utgave eller nyere . Virum: Psykologisk Forlag


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L