Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSYEXFAC Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)
Back Tilbake
Kode
1PSYEXFAC
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet søker å sette samfunnsfagene inn i en vitenskaplig kontekst gjennom en innføring i samfunnsfagenes vitenskaplige grunnlagsproblemer, vitenskapsteori, historiske og samfunnsmessige rolle i bred forstand.

 

Læringsmål

Tilføre generell kunnskap om samfunnsfagenes utvikling, metodologiske og vitenskaplige grunnlagsproblemer og gi innsikt i samfunnsfagenes andre rolle innenfor undervisning, forskningsformidling, forvaltning og rådgivning.

Undervisnings- og læringsmetode

Fellesforelesninger, gruppeundervisning (seminarer), internettbasert undervisning og veiledning, skriftlige prosjektarbeider, studentundervisning (kollokvier) og individuell veiledning med faglærer.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi. Andre studenter som skal gjennomføre bachelorgrader i pedagogikk eller samfunnsfag.


Arbeidskrav
  1. Ingen obligatorisk undervisning eller krav til tilstedeværelse.
  2. Obligatorisk innlevering av skriftlig arbeid. Evaluering godkjent/ikke godkjent. Må være godkjent før eksamen avlegges.
Eksamensform

Skriftlig dagseksamen, kortsvar eller flervalg.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Giere, R.N. (1997) Understanding Scientific Reasoning. 4th ed.Philadelphia, Harcourt Brace College Publishers (kap. 2,3,4).

Grimen, H. (2004) Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. 2.utg. Oslo, Universitetsforlaget (Kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13.)

Johansen, K.E., Vetlesen, A.J. (2000) Innføring i etikk. Oslo, Universitetsforlaget (s. 108-216).

Øvreeide, H. (2002) Fagetikk i psykologisk arbeid. Forskningsetikkdel ved Elisabeth Backe-Hansen. Kristiansand, Høyskoleforlaget (kap. 1,2,3,4 og 11)Supplerende / anbefalt litteratur

Raaheim, A. (2002) Sosialpsykologi. Bergen: Fagbokforlaget


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L