Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSPAO1 Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi I (fordypning)

Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi I (fordypning)
Back Tilbake
Kode
1PSPAO1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Knut Inge Fostervold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i psykologisk teori som er relevant for mennesker som skal arbeide med ledelses-, organisasjons- og personalarbeid innen alle deler av arbeidslivet, eller mer spesielt for mennesker som i ulike sammenhenger vil arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS), bedriftshelsetjeneste, eller forebyggende arbeid innen arbeidslivet generelt. Studieløpet bygger på en viss kjennskap til generelle psykologiske tema (kognisjon, persepsjon, emosjonalitet, motivasjon, læring mfl.) Hensikten er å se på hvordan begreper og teorier fra disse feltene kan relateres til å forstå og håndtere aktuelle utfordringer i arbeidslivet. I tillegg vil emnet ta opp psykologisk orientert forskning fra aktuelle områder fra arbeidslivet. Et overordnet tema i emnet er psykososialt arbeidsmiljø.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, veiledning og nett-undervisning.

Forkunnskaper

Studieløpet bygger på en viss kjennskap til generelle psykologiske tema (kognisjon, persepsjon, emosjonalitet, motivasjon, læring mfl.)


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen. I tillegg må en skriftlig essay-oppgave være bestått.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Arnold, J.; with Joanne Silvester et. al. (2005) Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace. (4 th ed) Harlow : FT Prentice Hall.

Pensumkompendium kommer i tillegg.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L