Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSPAO2 Personal-, arbeids- og organisasjonspsykologi II (fordypning)

Personal-, arbeids- og organisasjonspsykologi II (fordypning)
Back Tilbake
Kode
1PSPAO2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utdyper emnet i personal, arbeids- og organisasjonspsykologi I, på sentrale områder med relevans for en rekke type oppgaver i arbeidslivet. Det vil være tema som konfliktanalyse og konflikthåndtering, mer generelt strategier og metoder for utvikling og forbedring av arbeidsmiljø (inkl. stress- og helserelaterte problemer), problemstillinger knyttet til vurdering av personers kompetanse og arbeidsinnsats, teori og metode for utvikling av personalet i arbeidslivet, problemstillinger knyttet til integrering og utstøtning i arbeidslivet.

Læringsmål
Undervisnings- og læringsmetode
Forkunnskaper

Emnet utdyper emnet i personal, arbeids- og organisasjonspsykologi I


Arbeidskrav
Eksamensform

4-timers individuell dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget, 2. utgave.

Langslet, G.J. (1999). LØFT: løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Saksvik, P.Ø., & Nytrø, K. (2003). Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring: nye perspektiver på samspillet organisasjon og menneske. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Enkelte deler av bøkene inngår ikke i pensum.

Det legges dessuten opp et pensumkompendium med artikler og kapitler fra bøker (Kjøpes Storkopi).

Pensum vil utgjøre maksimum 700 sider.Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L