Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSMILJ1 Miljøpsykologi I (fordypning)

Miljøpsykologi I (fordypning)
Back Tilbake
Kode
1PSMILJ1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Einar Strumse
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende forståelse av miljøpsykologien, inkludert historikk og feltets status i dag .

Læringsmål

Det er et sentralt mål for miljøpsykologien å frembringe økt forståelse og forbdring av mennesket, og gjøre psykologien mer relevant for dagliglivet. Emnet har som mål å gi innsikt i sentrale paradigmer i dagens miljøpsykologi. Det vil bli gitt en beskrivelse av menneske - miljøforskning som bredt og generelt arbeidsfelt, og en mer fokusert redegjørelse for sentrale miljøpsykologiske begreper. Menneskets respons på naturomgivelsene vil bli gitt særlig vekt., blant annet gjennom evolusjonsteoretiske forklaringsmodeller. Miljøpsykologiens bidrag til estetiske spørsmål vil også bli behandlet.


Eksamensform

4-timers individuell dagseksamen (6 oppgaver, samlet vurdering av 4 av disse. Stryk på 2, stryk på hele eksamen)

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Gifford, R. (2002): Environmental Psychology: Principles and Practice. Third Edition. Victoria, Canada: Optimal Books, 504 sider

 

I KOMPENDIUM (Kjøpes Storkopi):

Gifford, R. (2002): Making A Difference: Some ways Enviromental Psychology Has Improved the World. In: Bechtel, R.B. & Churchman, A. (2002): Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley & Sons, Inc. (pp 323 - 334). 11 sider

Strumse, E. (1995): Psykososial forskning om miljøvern: Vårt behov for natur og hvordan vi kan ta vare på den. I: Kleiven, J. (red.): Et forskningsprogram blir til. Rapport fra det første programseminaret om Miljøbetinget Livskvalitet. Tyrifjord hotell, Vikersund, 3.4. november 1994. Oslo: Norges forskningsråd, Området for miljø og utvikling. 24 sider

Strumse, E. (2002): Miljø, estetikk og identitet: Psykologiske perspektiver.Arbeidsnotat, Lillehammer 23.02.02. 50 siderSupplerende / anbefalt litteratur

Oppslagsverk:

Bechtel, R. B. and Arza Churchman, eds. (2002): Handbook of environmental psychology New York : John Wiley


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L